BASHKISE MIRDITE KAN 200 HA TOKE PA UJITJE, SHKAK MOS REHABILITIMI I KANALIT EKZISTUES

FSHATRAT NDERFANE, NDERFUSHAS DHE SHTERE TE BASHKISE MIRDITE KAN 200 HA TOKE PA UJITJE, SHKAK MOS REHABILITIMI I KANALIT EKZISTUES

Fshatrat Ndërfushas, Ndërfanë dhe Shterë jan fshatrat më të mëdha të teritorit të Bashkisë Mirditë. Këto fshatra disponojnë një fond prej rreth 200 ha tokë por ka rreth tri dekada që nuk ujiten, ndonse ka mbi 200 vjet që ka kanalin ujitës.

Banorët e këtyre fshatrave jetesën e tyre e kan të mbështetur kryesisht tek bujqësia dhe blegtoria, por mungesa e ujit ka bërë që pjesa e më e madhe e tokave të mbeten djerr. Shumë nga këta banorë bëjnë shpenzime duke e punuar dhe mbjellë tokë vetëm me shpresën e shirave por kjo nuk mjafton pasi vera në atë zonë është e thatë dhe të gjitha shpenzimet groposen bashkë me farën, fadanët dhe plehrat.

Banorët e këtyre fshatrave për arsye se kan shumë tokë në pronsi nuk i regjistron njeri si punëkërkues në zyrën e punës, ndaj jetesën e tyre e kan të varur vetëm tek pronat e tyre që jan tokat. Tokat e këtyre fshatrave pjesa dërmuese e tyre jan djerr për arsye se nuk kan ujë për ujitje.

Banorët e këtyre fshatrave për çdo vit ankohen tek Bashkia por ende nuk ka dritë në fund të tunelit.

Banorët për mikrofonin e “Fax New” ankohen se fonde jan dhënë disa herë kryesisht nga Bashkia Mirditë, madje miliona por këto para kan humbur rrugës pasi edhe sot e kësaj dite nuk shkon uji në arat e tyre.

SINKRON: Flasin banorët e fshatrave Ndërfushas, Ndërfanë dhe Shterë të Bashkisë Mirditë.

Banorët e fshatrave Ndërfushas, Ndërfanë dhe Shterë nëse pushteti qëndrorë apo Bashkia Mirditë nuk do të alokojnë fonde për rehabilitimin e kanalit ujitës që ta kenë të disponueshëm që këtë verë kërcënojnë me përshkallzimin e protestave deri në bllokimin e rrugës së Kombit pa afat e cila kalon përbri këtyre fshatrave.


NDERFUSHA, NDERFANE AND SHTERE VILLAGES WITHIN THE MIRDITE MUNICIPALITY HAVE 200 HECTARS OF LAND WITHOUT IRRIGATION, DUE TO LACK OR MAINTENANCE OF THE EXISTING CANAL

The villages of Ndërfushas, ​​Ndërfanë and Shterë are the largest villages in the territory of the Municipality of Mirditë. These villages have a area of about 200 ha of land which have not been irrigated for about three decades, although it has had an irrigation canal for over 200 years.

The inhabitants of these villages rely mainly on agriculture and livestock, but the lack of water has left most of the land barren. Many of these residents make a living by cultivating and planting the land relying on their hope for rain but this is not enough as the summer in that area is dry and all their savings are buried along with seed, seedlings and fertilizers.

Because the inhabitants of these villages are considered self-employed, since they own and work their land, they are not registered as unemployed in the employment office, therefore their livelihood is solely dependent on their land. However, the lands of these villages are mostly barren because they do not have water for irrigation.

Residents of these villages complain to the Municipality every year but there is still no light at the end of the tunnel.

The landowners held a joint interview with “Fax News” and spoke about funds that have been given, several times, to the Municipality of Mirdita, upwards of millions ((lek), but this money has been misappropriated and not one cent ever went to maintain the canal which is detrimental to the irrigation of the area in order for the farmers to produce their crop, and as of today there is no water in their fields.

SINKRON: The inhabitants of the villages Ndërfushas, ​​Ndërfanë and Shterë of Mirditë Municipality speak.

Residents of the villages Ndërfushas, ​​Ndërfanë and Shterë are the responsibility of the central government and if the Municipality of Mirditë will not allocate funds for the rehabilitation of the irrigation canal, so that it is available this summer, they threaten to escalate the protests indefinitely by block the main highway (Kombit highway) leading to Kosova, which runs trough these villages.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s